PROPERTY Plus Zarządzanie Nieruchomościami

O nas

Witamy na naszej stronie internetowej i zapraszamy do zapoznania się z udostępnionymi informacjami. W przypadku pytań zachęcamy do kontaktu bezpośredniego lub pozostawienia wiadomości e-mail. Pozdrawiamy serdecznie!

Oferta

Zarządzanie nieruchomością

 Prowadzenie książki obiektu budowlanego oraz dokumentacji technicznej nieruchomości wymaganej przez przepisy prawa budowlanego; Inwentaryzowanie części wspólnych nieruchomości, w tym m.in. inwentaryzowanie spisu kluczy, majątku Wspólnoty Mieszkaniowej, urządzeń i materiałów znajdujących się na terenie nieruchomości; Nadzór nad terminowym zleceniem kontroli technicznych, okresowych przeglądów nieruchomości i urządzeń stanowiących ich wyposażenie techniczne zgodnie z wymaganiami prawa budowlanego oraz przepisów uzupełniających, tj. rozporządzeń, polskich norm oraz wytycznymi wynikającymi z dokumentacji techniczno-ruchowej urządzeń zainstalowanych na terenie nieruchomości; Kontrola i nadzór nad zapewnieniem dla nieruchomości dostaw energii elektrycznej, wody, gazu, odprowadzania ścieków i wywozu śmieci; Kontrola i nadzór nad utrzymaniem w należytym stanie porządku i czystości pomieszczeń oraz terenów służących do wspólnego użytku właścicieli lokali; Kontrola i nadzór nad pracą firm odpowiedzialnych za konserwacje instalacji technicznych w budynku; Kontrola i nadzór nad innymi usługami związanymi z funkcjonowaniem nieruchomości; Kontrola i nadzór nad usuwaniem awarii i ich skutków; Zbieranie ofert dotyczących umów o dostawy, roboty bądź usługi związane z utrzymaniem nieruchomości. Przygotowanie zestawień ofertowych według tych samych kryteriów zawierających minimum 3 oferty różnych dostawców; Pełnienie funkcji komunikacyjnej pomiędzy firmami zewnętrznymi a właścicielami i użytkownikami nieruchomości; Przeprowadzanie wizytacji i obchodów nieruchomości mających na celu weryfikację pracy pozostałych dostawców usług dla nieruchomości; Dokonywanie odczytów liczników lub nadzór nad wykonywaniem odczytów liczników przez podmioty zewnętrzne, w okresach wynikających z terminów rozliczeń mediów;

Obsługa Wspólnoty Mieszkaniowej i jej członków

Dbanie o zadowolenie i komfort mieszkańców poprzez właściwe informowanie i bieżących problemów; Nadzór nad organizacją Wspólnoty Mieszkaniowej poprzez wystąpienie o nadanie nr NIP, Regon i założenie konta bankowego w razie pojawienia się takiej potrzeby; Weryfikowanie stanu formalnego i faktycznego nieruchomości, prowadzenie wykazu lokali i właścicieli lokali; Nadzór nad opłacaniem podatków i innych opłat publicznoprawnych przypadających od nieruchomości wspólnych, chyba że są pokrywane bezpośrednio przez właścicieli poszczególnych lokali; Monitorowanie ubezpieczeń związanych z nieruchomością wspólną; Przygotowywanie i obsługa obowiązkowego zebrania właścicieli nieruchomości; Przeprowadzanie wizytacji i obchodów nieruchomości mających na celu weryfikację pracy pozostałych dostawców usług dla nieruchomości; Udzielanie informacji administracyjnych właścicielom o raz użytkownikom lokali poprzez  telefon czynny w godzinach 9:00 – 19:00 i e-mail; Kontakt telefoniczny 24h z administratorem nieruchomości dedykowany członkom Zarządu Wspólnoty Mieszkaniowej i służbom technicznym; Organizacja okresowych spotkań informacyjnych z Zarządem Wspólnoty Mieszkaniowej na terenie nieruchomości.

Gospodarka ekonomiczno-finansowa

Prowadzenie pozaksięgowej ewidencji kosztów utrzymania nieruchomości, Przygotowanie projektów planów gospodarczych’ Przygotowanie naliczeń zaliczek na bieżącą eksploatację i fundusz remontowy na podstawie uchwał Wspólnoty Mieszkaniowej, Przygotowanie rozliczeń planów finansowych, Sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych, Analiza i nadzór nad windykacją należności z tytułu pożytków i innych przychodów nieruchomości, Analiza i nadzór nad windykacją należności od Właścicieli lokali, Rozliczenie opłat z tytułu zużycia mediów przez Właścicieli, Prowadzenie e-kartoteki  w ramach możliwych programów finansowo-księgowych nieruchomości.

Nasze biuro

PROPERTY Plus Zarządzanie Nieruchomościami

Adres: Jana Pawła II 10/605-500 Piaseczno

Telefon: +48.531 466 440

NIP: 521-13-90-756

Adres korespondencyjny

Adres: Jana Pawła II 10/6 05-500 Piaseczno

Telefon: +48 531 466 440

Napisz do nas

  _____  _ __  _____  __ __ 
 / ____| | |/ / / ____| | \/ |
 | |   | ' / | |   | \ / |
 | |   | <  | |   | |\/| |
 | |____ | . \ | |____ | | | |
 \_____| |_|\_\ \_____| |_| |_|